MAI TÔI VỀ

MAI TÔI VỀMai tôi về thềm xưa ai ngồi đợiMẹ tôi ư với chiếc bóng thời gianĐã già đi theo năm tháng úa tànHay không ai ?Chỉ bóng mờ quá khứ ?Mai tôi về bỏ lại đời viễn xứAi chờ tôi như biển... Read More