Well !

Well !. Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau , cách một biển sâuHẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau , nhở thuở ban đầu ?Một người ngồi bên kia sôngim nghe nước chảy về đâuMột người ngồi đâytrông hoa... Read More