…. Rồi mai

…. Rồi mai , chân hoang vu , lên phố gầy.Tôi về nhớ, trong mắt môi đã đắng cay.Còn ai , mơ trong tay, khi hoàng hôn ?Vỗ giấc xuân muộn về trên mơ hồng. …….Rồi mai tôi đưa em xa kỷ... Read More

…. Em có hay chăng

…. Em có hay chăng, anh về ?Thoạt nhìn người yêu , ngỡ trong mộng mêAi dám mong chi xuân về ?Nào ngờ vườn đêm, có bông hoa kề !…Mẹ có hay chăng con về ?Chiều nay, thời gian đứng im để ngheNghe... Read More