Bến cũ

Vua thời trang Theo đà thay đổi mốt nhanh chóng của thời đại và với mục tíêu truyền thống và cách tân", bốn chục năm nay, Yves Saint Laurent đã vận dụng linh hoạt những điều học được từ... Read More