Author Archives: admin

Nuôi một cặp số 10 trong nhà nhìu lúc khó khó là đến bữa cái đứa số ăn vèo cái hết suất còn cái đứa số 1 ngắc ngứ mãi mới được vài thìa rồi thôi

Nuôi một cặp số 10 trong nhà nhìu lúc khó khó là… đến bữa cái đứa số 0 ăn vèo cái hết suất, còn cái đứa số 1 ngắc ngứ mãi mới được vài thìa rồi thôi. Đến khuya nghe chừng đói bụng... Read More

Người nhà có người thân chết tại bệnh viện nên học tập gương tốt lành và nhẹ nhàng này là cùng tự chở người thân chết về nhà khỏi phải thuê mướn xe bv chi mất công vừa tốn tiền vừa bị hạnh họe khó dễ thêm bực mình

Người nhà có người thân chết tại bệnh viện nên học tập gương tốt lành và nhẹ nhàng này là cùng tự chở người thân chết về nhà khỏi phải thuê, mướn xe bv chi mất công, vừa tốn tiền vừa... Read More