Monthly Archives: February 2016

Hơi thở hôi

Hỏi:  Tôi là một phụ nử, 46 tuổi. khoảng 2 năm nay khi nói thoát ra mùi rất hôi. Trong thời gian này răng tôi bị sâu và thủng xung quanh chân răng, có phải hôi vì sâu răng không ? Ngày nào tờ cúng... Read More