Monthly Archives: May 2016

Nhà tâm lý học

Nhà tâm lý học NGUYỄN DU BS. NGUYỄN KHẮC VIỆN Bệnh nặng. Thiếu thở trầm trọng. Nhất cử nhất động gần như nghẹt thở. Hai tháng rồi nằm dài chẳng làm gì, nghĩ quanh nghĩ quấn Hôm nay thoáng... Read More

Bò điên vì đâu

Từ thế kỷ 17 ở âu châu đã nhận ra bệnh cừu “run” đến 1920 nhận ra bệnh Creutz íeldl Jakob ở loài người. Bệnh biểu hiện như một viêm não bán mạn tính. Tâm thần suy loạn, mất thăng bằng, và... Read More