Monthly Archives: April 2017

Nhà hàng Attic

Attic là một nhà hàng thường được trích dẫn như là nơi để đi cho khách du lịch tìm kiếm một nơi nào đó đặc biệt để ăn ở Barcelona. Tôi đã đi kiểm tra xem nó ra để xem liệu nó có liên quan... Read More

Tiếng vọng

Một tiếng vọng trong sương dày ẩn ức. Tiếng của lương tâm thi sĩ không bao giờ ngừng mở to đôi mắt thức. Một tiếng gọi bức bối, nhức lòng.   Tác giả, một nhà thơ từng trải giàu văn hóa vốn... Read More

Cái dây bai chỉ

Quanh cái phô này ai cũng nể bà Hoa chủ tiệm vàng Tín Nghĩa. Trước hết vì bà giầu, cái ấy đã rõ. nhưng chủ yếu bà là một phụ nữ có nhiều đức tính tốt, như ngay thẳng, thật thà, thái độ cử... Read More