Monthly Archives: October 2017

VẮNG EM

VẮNG EMNgỡ ngàngcơn gió thoảng quaMà sao dịu mátnhư là tay emBỗng dưnganh thấy khát thèmNụ hôn trao vộidẫu kèm lời thươngĐể làmtăng nỗi tơ vươngGiờ còn một khoảngtrống gường vắng emChử Văn... Read More

ĐÊM BUỒN

ĐÊM BUỒNĐêm rồi ngủ nhé bạn hiền ơiMát mẻ trời thu trả lại đờiLặng lẽ năm canh mong cứ đợiÂm thầm bảy khắc nhớ chẳng rờiĐèn khuya một bóng buồn sao gợiNguyệt hạ trăng tàn chán để... Read More