Monthly Archives: November 2017

MƯA

MƯAAi làm nổi giận thiên đìnhĐể trời mưa xuống khổ mình đi chơiXe đi mưa đuổi chẳng rờiĐường trơn xe phải vừa bơi vừa bòCon đường chạy dưới mưa toNgồi trong xe lạnh chẳng lo vẫn... Read More