Monthly Archives: May 2019

CẦN TÌM NỮ Ở GHÉP 3 4 người Phòng thoáng mát sạch sẽ Giá chủ cho thuê 600k phòng Điện 3k nước 2k wifi 20k Có vườn rau được trồng theo ý thích

?CẦN TÌM NỮ Ở GHÉP (3-4 người)? -Phòng thoáng mát,sạch sẽ??? -Giá chủ cho thuê 600k/phòng? – Điện 3k+ nước 2k + wifi 20k? – Có vườn rau được trồng theo ý thích???? – Được nuôi thú... Read More

Trong Modified atmosphere Packaging tỷ lệ O2 CO2 này sẽ phải đáp ứng mức hô hấp của từng loại sản phẩm nên nó tương đối đặc thù và không thể dùng chung lẫn các loại rau quả khác nhau

Trong Modified atmosphere Packaging tỷ lệ O2 – CO2 này sẽ phải đáp ứng mức hô hấp của từng loại sản phẩm nên nó tương đối đặc thù và không thể dùng chung lẫn các loại rau quả khác nhau. Cũng... Read More