Monthly Archives: February 2020

Thuốc xổ giun Thái Ở Việt Nam tới thuốc còn bị giả ko biết đâu mà lần nên thôi qua Thái mua cho chắc sẵn mua cho cả nhà lun nên ai cần báo Em gom lun nhé

Thuốc xổ giun Thái Ở Việt Nam tới thuốc còn bị giả ko biết đâu mà lần, nên thôi qua Thái mua cho chắc, sẵn mua cho cả nhà lun nên ai cần báo Em gom lun nhé 6 tháng phải sổ giun định kì 1 lần, ng lớn... Read More