Monthly Archives: May 2020

Hội Nghị Tổng Kết công tác Phật sự năm 2019 của Ban Tri Sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long và Lễ Tưởng Niệm lần thứ 47 Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa

Hội Nghị Tổng Kết công tác Phật sự năm 2019 của Ban Tri Sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long ..và Lễ Tưởng Niệm lần thứ 47 Cố Trưởng Lão Hoà Thượng : Thượng Thiện Hạ Hoa …: ... Read More

BỔ NÃO GINKO Úc MẪU MỚI Cải thiện tuần hoàn máu não và hồi phục trí nhớ rất tốt cho những ai có triệu chứng của Tiền Đình thiếu máu não và suy giảm trí nhớ

?BỔ NÃO GINKO Úc MẪU MỚI – Cải thiện tuần hoàn máu não và hồi phục trí nhớ, rất tốt cho những ai có triệu chứng của Tiền Đình, thiếu máu não và suy giảm trí nhớ!!!? ?Nắng lên ai cũng kêu... Read More

Máy GeneXpert Công ty Cepheid ở Sunnyvale California được bộ kiểm soát thực phẩm y tế FDA Hoa Kỳ chấp nhận ra loại thuốc thử nghiệm

Máy GeneXpert Công ty Cepheid ở Sunnyvale, California được bộ kiểm soát thực phẩm y tế (FDA) Hoa Kỳ chấp nhận ra loại thuốc thử nghiệm. Công ty Cepheid dùng máy tự động gọi là GeneXpert để thử nghiệm... Read More