07 thứ càng đầu tư càng tốt 1 Chính bạn 2 Duy trì sức khỏe trong ba lĩnh vực Trí tuệ Cơ thể Tinh thần

07 thứ càng đầu tư càng tốt
1. Chính bạn
2. Duy trì sức khỏe trong ba lĩnh vực: Trí tuệ, Cơ thể, Tinh thần
3. Nuôi dưỡng các thói quen tích cực và thực hiện càng nhiều càng tốt
4. Không ngừng học hỏi
5. Ở bên cạnh người xuất sắc
6. Hãy dành thời gian để tìm hiểu bản thân
7. Hãy làm việc bạn yêu thích
Nếu ai đồng ý thì cho xin một trái tim, ai thêm ý kiến thì được quà nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *