Chuyện kể giờ ăn cơm của chị 3 D

Chuyện kể giờ ăn cơm của chị 3 😀 .Mỗi lần ẻm ăn cơm ở nhà là hay bị quên “việc nhai” 😛 bởi nên là cứ phải nhắc 🙂 với do em nhỏ nhắn nên mỗi lần ăn cái muỗng cũng tương xứng dáng ẻm.
Đi học thì cũng khá tự giác là xúc ăn cơ mà về nhà là cứ phải người khác xúc mới ăn 😀 và đây là cuộc đối thoại be bé trong lúc ăn:
Ba: Con há miệng lớn ra (cũng bởi cái muỗng đã nhỏ xinh mà mỗi lần ăn nửa muỗng lâu 😛 )
Con: Miệng con nhỏ mà 😛 😛 😛
….
Còn dài dài nữa với nhiều câu không biết từ đâu ra, mới hơn 4 tuổi tí thôi mà lý sự như bà cụ non há há

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *