Bạn Đồng Hành Gặp lại chính thức quen nhau cho tới ngày cưới chưa đầy 3 tháng

Bạn Đồng Hành❤️??
Gặp lại & chính thức quen nhau cho tới ngày cưới chưa đầy 3 tháng. Thời gian không nói lên tất cả đúng ko ah. Quan trọng là hiểu, chia sẻ, nghĩ & sống cho nhau 1 chút. Lời được 1 cục Cà Na siêu quậy sau 3 năm!!!❤️??
Thành quả:
-Chồng em cao 177cm từ 60kg giờ 72kg mà thấy bụng ko…kkk.
– Khả năng trước ống kính được cải thiện 70%.
Hứa hẹn thêm 2 năm nữa mần 1 bộ hình quành troáng hơn…?‍?‍??
Anniversary 3 year!!!! mé mé tới ngày chính thức…
• P/s: Nhắc nhẹ tí!!???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *