Con em tự kỷ rất cần sự thẩm định về mọi mặt

Con em tự kỷ rất cần sự thẩm định về mọi mặt
Nhiều phụ huynh, sau khi con em có chẩn đoán bị rối loạn phổ tự kỷ, chẳng biết sẽ làm gì. Sự thẩm định của các bác sỹ trong ngành chỉ là một tấm giấy, chẳng có ý nghĩa chi.
Chính vì vậy, phụ huynh rất cần sự đánh giá toàn diện về những mặt mạnh và mặt yếu của con em mình về nói/ngôn ngữ, khả năng trí tuệ, vận động, hiệu năng hành vi, và về khả năng học tập của các em.
Ở Mỹ, con em khuyết tật, kể cả tự kỷ, đều được các chuyên gia đa ngành ở nhà trưòng thẩm định miễn phí theo luật định về mọi mặt để xếp lớp và cung cấp dịch vụ, tùy theo mức độ nặng nhẹ.
Ngay cả các em tự kỷ chưa biết nói cũng có thể được thẩm định bằng những công cụ chẩn đoán không dùng lời.
Nhiều phụ huynh người bản xứ sẵn sàng chi trả vài ngàn đô để được các nhà chuyên môn thẩm định con em tự kỷ, và họ xem đó là sự đầu tư hợp lý.
Những kết quả thẩm định ấy chính là sự định hướng cho chương trình can thiệp, dựa vào ưu điểm và khuyết điểm của con em mình.
Hy vọng một ngày nào đó, các trường học ở những nước khác sẽ có đầy đủ đội ngũ giáo viên, chuyên viên tâm lý, hành vi, nói/ngôn ngữ, vận động để hỗ trợ cho các em khuyết tật nói chung và tự kỷ nói riêng.

2 thoughts on “Con em tự kỷ rất cần sự thẩm định về mọi mặt

  1. Johnathan Nguyen

    Chú cháu chưa bao giờ đuoc biết về thẩm định mọi mặt cháu cám ơn chú đã chia sẽ. Nhưng cháu cần đăng ký với học khu hay bs gia đình hay ở bv nào xin chú chỉ giúp cháu sẽ đi đk ngay .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *