Góc chùa ấy con người ấy 1 năm nhanh thật

?Góc chùa ấy, con người ấy, 1 năm nhanh thật?
?Ngày quen lão, mình xấu 1 lão xấu 2, định mai đau là hôm nay lão phải tranh thủ ốm trước, đủ thứ bệnh, nào huyết áp cao, khớp, gai cột sống, trĩ, đại tràng, … Lúc quen thì lão chả khai bệnh, cứ đắp thuốc với giảm đau, xài mới biết lão nội thất chả ngon lành gì, không lẽ trả về nơi sản xuất, ngày nào cũng lén lút thuốc giảm đau với thuốc bó, lại thêm sức đề khág yếu, suốt ngày viêm nhiễm cảm cúm, vợ mới hắt hơi lão đã phải đi truyền nước, bạn bè người nhẹ thì động viên thôi làm bạn cho vui, tốt tính là được, kẻ nặng thì thẳng toẹt người mày như cái bệnh viện chả thiếu chỗ nào đau, giờ còn lôi nó về cho khổ, rồi thì ở tạm, xài được ngày nào thì xài chứ đừng ràng buộc nhé!
?Hnay chị bạn đùa: mày dụ trai trẻ à, bỗng giật mình nhìn lại, lão bữa nay ngon phết, da dẻ láng o, lâu rồi cũng chả phải viên thuốc nào, vợ quát huyết áp cũng chả tăng, vợ la cũng chả thèm tụt, máy móc ngon lành, mấy căn bệnh kia cũng bay đi đâu hết, đảm việc nước giỏi việc nhà?Yêu phết.
?love #wellnessbyoriflame
See Translation

2 thoughts on “Góc chùa ấy con người ấy 1 năm nhanh thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *