Chen Minh Phương Chữ Minh biểu hiện về sự minh bạch công bằng ánh sáng và rõ nét

Chen- Minh Phương❤️
Chữ Minh biểu hiện về sự minh bạch, công bằng, ánh sáng và rõ nét
Chữ Phương ý nghĩa về phẩm hạnh, đạo đức, sự bền vững lâu dài, tầm nhìn rộng
Minh Phương có nghĩa là cả một đời minh bạch, rõ ràng, công bằng và có phẩm hạnh cao, tốt về đức độ, luôn hỗ trợ ng khác, là ng luôn hướng thiện – là điều mẹ mong muốn ở con gái út của mẹ. Yêu con ❤️
Chen12d

2 thoughts on “Chen Minh Phương Chữ Minh biểu hiện về sự minh bạch công bằng ánh sáng và rõ nét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *