LIỆU TRÌNH 3 4 2019 Tự dưng trở chứng ho nhiều Thuốc tây bệnh viện đủ liều vẫn ho

LIỆU TRÌNH!
3/4/2019
Tự dưng trở chứng ho nhiều
Thuốc tây bệnh viện đủ liều vẫn ho
Có bệnh thì ắt phải lo
Chuyển sang nam dược xem như thế nào
Liệu trình đầu sáu hộp cao
Uống hết cũng thấy ho lui bớt dần.
Thông tin trên mạng rần rần
Cam kết trị khỏi một lần dứt luôn
Vậy là chuyển sang thuốc viên
Không uống mà ngậm cho tan dần dần
Liệu trình trong một tháng liền
Nếu mà không khỏi, bắt đền thầy lang.
***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *