Người bệnh gặp được Thầy thuốc là bởi có nhân duyên tốt lành rồi khi trò chuyện với Thầy bệnh nặng mười phần đã giảm nhẹ đỡ đến ba bốn phần

Người bệnh gặp được Thầy thuốc là bởi có nhân duyên tốt lành; rồi khi trò chuyện với Thầy, bệnh nặng mười phần đã giảm nhẹ đỡ đến ba bốn phần. Thay vì mừng rỡ, xúc động ủy mị, thì hãy quyết tâm tuân thủ nghiêm ngặt lời căn dặn của Thầy, đồng thời tin tưởng, mạnh mẽ và chăm chỉ hơn nữa; cứ làm theo đúng như vậy, bệnh tật dù nặng đến mấy cũng sẽ được trị khỏi tận gốc của bệnh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *