Cha mẹ vui nhất là ngày con mình biết đi Cũng vậy khi những đứa con thuộc linh bắt đầu tự lập trong Chúa là lúc niềm vui dâng trào không gì tả được

Cha mẹ vui nhất là ngày con mình biết đi… Cũng vậy, khi những đứa con thuộc linh bắt đầu “tự lập” trong Chúa là lúc niềm vui dâng trào không gì tả được. “Tự lập” có nghĩa là bắt đầu tự sống với Kinh thánh mỗi ngày và biết phân biệt điều lành và dữ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *