CHỈ CÓ SỰ KIÊN TRÌ MỚI GIÚP BẠN TIẾN XA NƯỚC CHẢY MÃI KHÔNG THÔI SẼ THÀNH CON SÔNG LỚN NGƯỜI HỌC MÃI KHÔNG THÔI SẼ THÀNH HIỀN TÀI

♻️CHỈ CÓ SỰ KIÊN TRÌ MỚI GIÚP BẠN TIẾN XA… ♻️NƯỚC CHẢY MÃI KHÔNG THÔI SẼ THÀNH CON SÔNG LỚN, ♻️NGƯỜI HỌC MÃI KHÔNG THÔI SẼ THÀNH HIỀN TÀI!!! ~~ Kinh doanh là một công việc đầy tình yêu, và giống như bất cứ tình yêu tuyệt vời nào khác, công việc đó đòi hỏi nhiều đam mê và sự kiên trì để đạt được hạnh phúc chưa từng có. ~~ Có những ngày, hành động của bạn sẽ giúp bạn đạt được những điều lớn lao. Song cũng có những ngày, sự nỗ lực tốt nhất của bạn chỉ giúp bạn đạt được rất ít, nhưng hãy tiếp tục tiến lên phía trước để đạt được thành công. ?? Nếu bạn không biết bay, thì hãy chạy, nếu bạn không thể chạy thì hãy đi bộ, nếu bạn không thể đi bộ thì hãy bò, nhưng dù có làm bất cứ cách nào thì bạn vẫn phải tiếp tục tiến lên.!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *