HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGÀY 3 THÁNG 12 Theo thống kê của Liên Hợp Quốc hiện trên toàn thế giới có khoảng hơn 1 tỉ người khuyết tật trong đó có hơn 100 triệu là trẻ em 50 số người khuyết tật không thể trang trải cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt có hơn 80 số người khuyết tật sống tại các nước đang phát triển Hiện nay đã có 153 quốc gia ký Công ước về Quyền của người khuyết tật

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT -NGÀY 3 THÁNG 12 Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện trên toàn thế giới có khoảng hơn 1 tỉ người khuyết tật, trong đó có hơn 100 triệu là trẻ em, 50% số người khuyết tật không thể trang trải cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; đặc biệt, có hơn 80% số người khuyết tật sống tại các nước đang phát triển. Hiện nay, đã có 153 quốc gia ký Công ước về Quyền của người khuyết tật. Trên thực tế, nhiều người khuyết tật vẫn phải đối mặt với các rào cản khi họ hòa nhập vào cộng đồng và thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và bị phân biệt đối xử về các quyền cơ bản như lương thực, học vấn, nghề nghiệp hoặc tiếp cận với các dịch vụ y tế và sức khỏe sinh sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *