ĂN MẶC Sau giáo dục thực phẩm là số 1 của quốc gia

ĂN – MẶC ⭐️ Sau giáo dục, thực phẩm là số 1 của quốc gia. ⭐️ Ăn vừa mức, mặc vừa sức. ⭐️ Ngày xưa ăn no mặc ấm, ăn cho chắc mặc cho bền. Ngày nay ăn ngon ăn sạch mặc đẹp. ⭐️ Không ăn không uống cũng chết. Ăn vào uống vào cũng chết. ⭐️ Sẩy chân không bằng sẩy miệng. ⭐️ Bệnh tật từ mồm mà vào, hoạ từ mồm mà ra. ⭐️ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. ⭐️ Ăn có nhai nói phải nghĩ. ⭐️ Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. ⭐️ Ăn một miếng mang tiếng cả đời. ⭐️ Ăn kĩ no lâu cày sâu tốt lúa. ⭐️ Ăn cháo đái bát. ⭐️ Ăn tuỳ nơi chơi tuỳ chốn. ⭐️ Ăn vóc học hay. ⭐️ Ăn thì mau chân nếu cần thì đủng đỉnh. ⭐️ Ăn thì no, cho thì tiếc, để dành thì thiu. ⭐️ Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. ⭐️ Học ăn học nói học gói học mở học đi học đứng học ngồi. Ngày mới chúc các anh em bạn bè trên facebook lời chúc sức khoẻ, luôn vui vẻ ngập tràn hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *