D hay nè Có 1 con tinh trùng ở trong của một cậu thanh niên Con tình trùng rất chăm chỉ luyện tập thể thao Bóng đá bóng bàn học hành thì môn nào cũng giỏi

😀 hay nè: Có 1 con tinh trùng ở trong…của một cậu thanh niên…. Con tình trùng rất chăm chỉ luyện tập thể thao:Bóng đá,bóng bàn,học hành thì môn nào cũng giỏi. Các con tinh trùng khác thấy vậy thì hỏi:này sao mày suốt ngày chỉ cắm đầu vào học với thể dục thể thao thế? Con tinh trùng trả lời:”vì tao muốn thành người,chứ tao không thể tiếp tục mãi như thế này được”. Một hôm trời đất rung chuyển,biết cơ hội đã đến rồi con tinh trùng bơi thật nhanh hơn hẳn các con tinh trùng khác,các con sau thấy vậy bảo nhau”nó chăm chỉ luyện tập có khác”. Bơi được một lúc con tinh trùng kia vội vã bơi quay lại,vừa bơi vừa hét: ” THỦ DÂM _ THỦ DÂM “!!!!!tất cả quay lại ngay…”:)))))) _____coppy cho vui thôi nha____

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *