Với nếp nghĩ cũ trẻ cậy cha già cậy con hầu hết người Việt Nam thường dồn của cải đầu tư cho con với mong ước con cái sau này khi trưởng thành sẽ quay lại chăm sóc mình

Với nếp nghĩ cũ “trẻ cậy cha, già cậy con”, hầu hết người Việt Nam thường dồn của cải, đầu tư cho con với mong ước con cái sau này khi trưởng thành sẽ quay lại chăm sóc mình. Thực tế cho thấy, không phải người cao tuổi nào cũng được sống an yên và có con cái hỗ trợ. Theo Viện Lão Khoa Trung Ương, 80% chi phí y tế của người trưởng thành tập trung vào 2 năm cuối đời. Do đó, việc tích lũy tài chính cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ sẽ giúp người cao tuổi tự chủ về kinh tế, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và tận hưởng tuổi già an nhàn.
?? Hãy lên kế hoạch tài chính cho giai đoạn hưu trí của mình càng sớm càng tốt bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *