Cho cha u Sam tâ p ăn Ba ngoa i chuâ n bi mo n ăn cho cha u như sau

Cho cháu Sam tập ăn…
Bà ngoại chuẩn bị món ăn cho cháu như sau:
Ăn tối trước khi đi ngủ. Nấu cơm nát gồm gạo lứt, gạo nếp, đỗ xanh, su su, cà rốt, thịt gà hầm chung với nhau, bớt lại ít su su cà rốt cho Sam ăn riêng. Nước nấu là đùi gà luộc. Bớt lại ít thịt gà luộc nhừ thái nhỏ cho Sam ăn vã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *