CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT NẰM VIỆN 1 THÁNG VẪN NHẬN ĐƯỢC LƯƠNG 30 TRIỆU

❤️ CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: NẰM VIỆN 1 THÁNG VẪN NHẬN ĐƯỢC LƯƠNG 30 TRIỆU @.@
? Khách hàng ở TP. Vinh – Nghệ An bị bệnh lao, phải nằm viện 34 ngày để điều trị.
Do điều khoản trong quyền lợi Trợ cấp y tế – còn gọi là “Trợ cấp thu nhập” giới hạn số ngày nằm viện của bệnh lao là 30 ngày, nên khách chỉ được hỗ trợ thu nhập cho 30/34 ngày nằm viện.
✅ Anh tham gia gói Trợ cấp thu nhập mệnh giá 1 triệu/ngày, nên Manulife đã chi trả cho anh tổng cộng 30 triệu đồng.
? Nằm viện suốt cả tháng trời mà vẫn nhận được “lương” 30 triệu từ Manulife, nghe khó tin cứ như chuyện cổ tích ấy, nhưng đó lại là câu chuyện có thật giữa thời hiện đại mới lạ lùng chứ.
===================
Hình ảnh và tư liệu tham khảo từ đồng nghiệp tại Manulife TP. Vinh – Nghệ An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *