Cuộc tư vấn diễn ra nhanh một cách chóng vánh và kỷ lục với kết quả không thể vui hơn cho cả 2

Cuộc tư vấn diễn ra nhanh một cách chóng vánh và kỷ lục với kết quả không thể vui hơn cho cả 2.
Hãy xài máy rửa mặt xịn, hãy xài máy rửa mặt xịn, hãy xài máy rửa mặt xịn (quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần) còn hok thì khỏi xài, dùng tay cho lành nha chế Đỗ Vân
Nhớ rửa sạch tay trước khi rửa mặt.
Tui hẳn là đứa tư vấn có tâm nhất Tây Nguyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *