Dầu cá Blackmores Omega 3 Fish Oil hộp 400 viên uống trong vòng 3 tháng rưỡi liên tục

Dầu cá Blackmores Omega 3 Fish Oil, hộp 400 viên, uống trong vòng 3 tháng rưỡi liên tục. Giá: #750k
Hộp 200 viên, giá: #580k

Hoạt chất:
Fish oil (Natural): 1g containing omega-3 marine triglycerides 300 mg as: 1.000mg
– Eicosapentaenoic Acid (EPA): 180mg
– Docosahexaenoic Acid (DHA): 120mg
Liều dùng:
– Người lớn: Uống 3 viên một ngày với bữa ăn.
– Trẻ em 6-12 tuổi: Uống 1-2 viên/ ngày
– Trẻ em 2-6 tuổi: Uống 1 viên/ ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *